AKTUALNOŚCI
INTENCJE MSZALNE     13. 05. - 19. 05.


PONIEDZIAŁEK  13. 05.   
6:30    + JERZY PAWLIK – z int. Józefa i Antoniny Batorych
6:30    + EWA SKALSKA – z int. Stanisława Skalskiego z Rodziną
18:00  + STANISŁAW KORDAS – z int. Zdzisławy i Jana Włodyków

WTOREK  14. 05.   Św. Macieja Apostoła
6:30   + EWA SKALSKA – z int. Anety i Marcina Grzesiuków z Rodziną
6:30      O ZDROWIE DLA MARIANA I ELEONORY
18:00  + ZYGMUNT GRZESIUK
18:00  + STANISŁAW KORDAS – z int. sąsiadów Matłoszów
ŚRODA    15. 05.   
6:30    + ZOFIA
6:30    + EWA SKALSKA – z int. Genowefy Świątek
18:00  + STANISŁAW KORDAS – z int. Krystyny Gandawskiej
18:00  + STANISŁAW MATŁOSZ  W 12. ROCZNICĘ ŚMIERCI
18:00  + LUDWIKA + JAN SZCZURKO   + WŁADYSŁAW WÓJCIK  
CZWARTEK   16. 05.  Św. Andrzeja Boboli – patrona Polski    
6:30   + EWA SKALSKA – z int. Haliny Matłosz z Rodziną
6:30   + STANISŁAW KORDAS – z int. Alicji i Mieczysława Szeligów
18:00 + JERZY  KIEŁBIŃSKI  W 7. ROCZNICĘ ŚMIERCI
18:00    O BŁ. BOŻE I ZDROWIE DLA MICHAŁA

PIĄTEK   17. 05.  
6:30    + EWA SKALSKA – z int. Marty Gorczyca
18:00  + ANNA  ARCISZEWSKA
18:00  + STANISŁAW KORDAS- z int. rodziny Paszków
SOBOTA   18. 05.
6:30   + EWA SKALSKA – z int. Edyty Matłosz , Ireny Krypel , Jadwigi Ziobrowskiej
6:30 + STANISŁAW KORDAS – z int. Elżbiety Nowak – Szot z Rodziną
18:00 + ZOFIA ŁYSZCZARZ
18:00 + ANIELA WÓJCIK W ROCZNICĘ ŚMIERCI
NIEDZIELA   19. 05.    ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
6:30   O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA POLAKÓW – z int. Róży Św. Rodziny
8:30   O BŁ. BOŻE I ZDROWIE DLA JANINY I STANISŁAWA  DRYGASIÓW
8:30 + EWA SKALSKA – z int.  Marii Strycharz
10:00 + ANNA I STANISŁAW ZŁOTEK – z int. Córek z Rodzinami
10:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. Bogusławy i Mieczysława Skalskich
11:30   O BŁ. BOŻE I ŁASKĘ WIARY DLA DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ
              KOMUNII ŚWIĘTEJ
16:00  + WŁADYSŁAWA  PATRYN – z int. Córki z Mężem    

Dodano: 2024-05-14
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas Infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. 
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] 
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas Infinita, 47). 
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej  Konferencji Episkopatu Polski.  
                                                                                                 Jasna Góra, 2 maja 2024

Dodano: 2024-05-14
INTENCJE MSZALNE 29. 04. - 05. 05.

PONIEDZIAŁEK 29. 04. Św. Katarzyna ze Sieny - patronka Europy

6:30 + TOMASZ MAJOCHA - z int. Pracowników Oddziału Rehabilitacji

18:00 + WŁADYSŁAW + JANINA CZAJA

18:00 + JERZY PAWLIK – z int. Sąsiadów z klatki

WTOREK 30. 04.

6:30 + TOMASZ MAJOCHA – z int. Marcela i Elżbiety Filipów

18:00 + JERZY PAWLIK – z int. Żony

18:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. Żony Czesławy

ŚRODA 01. 05.

6:30 + TOMASZ MAJOCHA - z int. Edyty Chrzanowskiej z Rodziną

6:30 + STANISŁAW KORDAS – z int. Żony Czesławy

18:00 + HELENA + TADEUSZ NOGA – z int. córki Barbary z Rodziną

18:00 + EWA SKALSKA – z int. Męża

CZWARTEK 02. 05. Św. Atanazy biskup i doktor Kościoła

6:30 + TOMASZ MAJOCHA - z int. Kolegów syna Oskara

18:00 + EWA SKALSKA – z int. Córki

18:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. Agnieszki i Tomasza Klisiów

PIĄTEK 03. 05. NMP Królowej Polski – głównej Patronki Polski

6:30 O BŁ. BOŻE I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA CZŁONKIŃ I ICH RODZIN ORAZ

               ZA ZMARŁE CZŁONKINIE – z int. Członkiń róży bł. Matki Elżbiety Czackiej

8:30 + EWA SKALSKA – z int. chrześnicy Anny Jarosz z Rodziną

10:00 + MARIA + RYSZARD

10:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. żony Czesławy

11:30 + WERONIKA GÓRNICKA W ROCZNICĘ ŚMIERCI

16:00 + WIKTORIA W ROCZNICĘ ŚMIERCI+ HELENA + JAN JAROSZ

SOBOTA 04. 05.

6:30 + JERZY PAWLIK – z int. Córki z Rodziną

18:00 + EWA SKALSKA – z int. rodziny Golonków

18:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. córki Beaty z Rodziną

NIEDZIELA 05. 05.

6:30 + ZA ZMARŁYCH Z RODZINY BAŃKA + RUSZAŁA – z int. synowej Ewy

8:30 O BŁ. BOŻE I ZDROWIE DLA CZŁONKIŃ RÓŻY ŚW. SZARBELA ORAZ O ŻYCIE

            WIECZNE DLA ZMARŁYCH CZŁONKIŃ ORAZ DLA ZMARŁYCH Z ICH RODZIN

10:00 + MIECZYSŁAW ZDRADA W 4. ROCZNICĘ ŚMIERCI z int. Żony

10:00 + STANISŁAW KORDAS – z int. Syna z Rodziną

11:30 + STANISŁAW KUT + STANISŁAW PAS + STANISŁAW STANEK

            + STANISŁAW STRZĘPEK

16:00 + EWA SKALSKA – z int. Alicji Ziemba z Rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2024-04-29
INTENCJE MSZALNE     22. 04. - 28. 04.

PONIEDZIAŁEK 22. 04.
6:30   + TOMASZ MAJOCHA - z int. Wiesława Bobka z Rodziną
18:00 + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI - z int. Haliny Głowackiej
18:00 + KRYSTIAN CIUBA - z int. Krystyny , Iwony i Andrzeja Nowak

WTOREK 23.04.   Św. Wojciecha bpa patrona Polski
6:30   + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI -  z int.  Wiesława Pociaska
18:00 + HELENA KUŚ W 3. ROCZNICĘ ŚMIERCI
18:00 + TOMASZ MAJOCHA - z int. Jacka Szypuły z Żoną
ŚRODA  24.04.
6:30   + TOMASZ MAJOCHA - z int. Krzysztofa Górnickiego z Rodziną
6:30   + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI - z int. Pracowników z firmy GreenGas
18:00 + KRYSTIAN CIUBA - z int. Kołodziejów , Stefaników i Żychowskich
18:00  +BRONISŁAWA +TADEUSZ  ZIOBRO W ROCZNICĘ ŚMIERCI
CZWARTEK  25. 04.    Św. Marka Ewangelisty
6:30   + TOMASZ MAJOCHA - z int. Kolegów z warsztatu z ul. Sobieskiego
18:00 + BARBARA GRESZCZUK
18:00    O BŁ. BOŻE I ŁASKĘ ZDROWIA DLA JÓZEFA
PIĄTEK  26. 04.
6:30   + TOMASZ MAJOCHA - z int. Ewy Michałowicz
18:00    DZIĘKCZYNNO - BŁAGALNA W 70. URODZINY MARII SZELIGA,
              Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O DAR                                                                  ZDROWIA NA DALSZE LATA ŻYCIA
18:00  + ZOFIA PIWOWAR

SOBOTA  27. 04
6:30   + TOMASZ MAJOCHA - z int. rodziny Pazdanów
18:00 + JÓZEF KRUCZEK – z int. byłych Pracowników Roksany
18:00 + JÓZEF KRUCZEK – z int. byłych Pracowników Roksany
NIEDZIELA  28. 04.
6:30 + HENRYK CIERPIAŁ - z int. rodziny Myłek i Fiejdasz
8:30 + JÓZEFA + FRANCISZEK + HENRYK KĄKOL
8:30 + TOMASZ MAJOCHA - z int. Danuty i Józefa Kmak z Rodziną
10:00   O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O DAR ZDROWIA
              DLA TERESY I WIESŁAWA ŚLIWIŃSKICH Z OK. 40. ROCZNICY
               ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
10:00   O BŁ. BOŻE I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA FAUSTYNY
              Z OKAZJI 18. URODZIN
11:30 + TADEUSZ WOLAN W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI - z int. Żony z Rodziną
16:00  + MARIAN MIDRO - z int. Żony    

Dodano: 2024-04-25
INTENCJE  MSZALNE       15. 04. – 21. 04.  2024 


PONIEDZIAŁEK     15. O4.  
6:30    + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. rodziny Miłków i Brzostowskiej z  Wiśniowej
6:30    + JÓZEF KRUCZEK – z int.  chrześniaka Pawła     
18:00  + TOMASZ MAJOCHA – z int. Kolegów  syna Oskara
18:00      WOTYWA  O DUCHU ŚWIĘTYM

WTOREK     16. 04.   
6:30     + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. Tomasza Zamorskiego z Rodziną
18:00   + TOMASZ MAJOCHA – z int.  Uczniów i Wychowawcy byłej klasy 8e 
18:00   + JÓZEF + JÓZEFA + FRANCISZEK ZIEMBA – z int. Rodziny
ŚRODA     17. 04.    
6:30    + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. Roberta i Moniki Brzostowskich
18:00  + TOMASZ MAJOCHA – z int.  Uczniów i Wychowawcy klasy I 
18:00  + KRYSTIAN CIUBA – z int. Koleżanek i Kolegów ze Szkoły Zawodowej
CZWARTEK     18. 04.   
6:30   + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. Katarzyny i Roberta Ruszałów
6:30  + TOMASZ MAJOCHA – z int.  rodziny Majochów z Gbisk 
18:00    O BŁ. BOŻE I ŁASKĘ ZDROWIA DLA KAROLINY
18:00  + KRYSTIAN CIUBA – z int. Koleżanek Marioli i Edyty z Liceum 
PIĄTEK     19. 04.   
6:30    + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. Marceliny i Artura Brzostowskich
18:00  + TOMASZ MAJOCHA – z int. Marcina Gorząd
18:00  + KRYSTIAN CIUBA – z int. Znajomych z ul. Grunwaldzkiej


SOBOTA     20. 04.    

6:30   + TOMASZ MAJOCHA – z int. Elżbiety i Piotra Majochów z Pułanek
      
18:00 + MIECZYSŁAW WOŚ W 3. ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int. Żony i Córek
18:00  + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int.  Znajomych wnuka Gracjana

NIEDZIELA     21. 04.   

6:30    + KAZIMIERZ BRZOSTOWSKI – z int. Pracowników z Wydziału Budżetowo-
                  Finansowego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

8:30   + HENRYK CIERPIAŁ – z int. rodziny Myłek i Fiejdasz
8:30         O BŁ. BOŻE I ŁASKĘ ZDROWIA DLA KRYSTYNY
10:00  + TOMASZ MAJOCHA – z int. Marcina Salomona z Rodziną 
10:00       DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA Z OKAZJI 90. URODZIN MARII, 
                    Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O DAR ZDROWIA 
                    NA DALSZE LATA ŻYCIA – z int. Siostry z Rodziną
11:30      DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA Z OKAZJI 18. URODZIN PATRYKA ,
                   Z PROŚBĄ ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ZDROWIE
                    NA DALSZE LATA ŻYCIA – z int. Rodziny
11:30  + KAZIMIERZ SZPAK
16:00  + OLGA  MOSKWA W 14. ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int. Córki 

Dodano: 2024-04-15
Zegar
Godziny mszy świętych
  • niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
  • dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00(17.00)
  • Droga Krzyżowa 17.30 (czwartki: dzieci/młodzież, piatek: dorośli)
Numery konta parafialnego

Bank Społdzielczy w Strzyżowie (wsparcie parafian budowy kościoła):

  • przelewy krajowe: 07916800040020278120000010
  • przelewy zagraniczne: PL07916800040020278120000010
    SWIFT: POLUPLPR

Bóg zapłać za wsparcie budowy kościoła!