AKTUALNOŚCI
6.    Tydzień Wielkanocny 23 – 29 maja 2022 r.


PONIEDZIAŁEK23.05.2022 R.
    6.30    + Zuzanna Urban – od Jolanty Stasik z dziećmi
+ Bolesław Kawa – od rodz. Ciomborów
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Teresy i Tadeusza Śliwińskich
    18.00    + Jolanta Smarz – od przyjaciół Elżbiety i Edwarda Kobiałków
+ Romana Ziaja – 14. rocz. śmierci – od mamy, siostry Agnieszki i córki Anety z wnukami
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Zofii i Edwarda Maciaszkiewicz z ul. Zawale 41
+ Kamila Irzyk – od sąsiadów Anny i Marka Borysów
+ Eugeniusz Ziobro – od nauczycieli wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
+ Alicja Bryda – od Marii Nowicki i Stanisława Ziobro
+ Tadeusz Wojnar – od Heleny i Krzysztofa Kwolek
+ Jan Januszewski – od rodz. Grodzkich
WTOREK
24.05.2022 R.


    6.30    + Lidia Skawińska – od Antoniny Wojnar
+ Zuzanna Urban – od rodziny z Boguchwały
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Kisielewiczów z Brzeżanki
    18.00    ++ Mariusz Włodyka i + Andrzej Bobowski – od Joanny z rodziną
+ Jolanta Smarz – od przyjaciół
w łączności duchowej:  + Zofia Bober – od Stefani Citak z rodz.
+ Kamila Irzyk – od członkiń róży różańcowej
+ Eugeniusz Ziobro – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
+ Alicja Bryda – od Marka z rodz.
+ Tadeusz Wojnar – od Bogumiły Ziaja
+ Jan Januszewski – od Natalii Ślusarczyk z rodz.
ŚRODA
25.05.2022 R.    6.30    + Zuzanna Urban – od Doroty i Ryszarda Michałków
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Jana Kluski z żoną
    18.00    + Jolanta Smarz – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi ZS w Dobrzech.
+ Janina Kasprzyk – od Józefa Rokosz
w łączności duchowej: + Zofia Bober – od uczesników pogrzebu
+ Kamila Irzyk – od Krystyny Wajda z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Agnieszki Nigbór, Magdaleny Dubiel, Anety Tokarskiej i Elżbiety Chlebickiej
+ Alicja Bryda – od Jana Gwiazdy z rodz.
+ Tadeusz Wojnar – od Kazimierza Wiśniowskiego
+ Jan Januszewski – od Alicji Flaga
CZWARTEK
26.05.2022 R.    6.30    + Zuzanna Urban – od rodz. Grodzkich
+ Zofia Bober – od córki Małgorzaty z mężem
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Mieczysława Modliszewskiego
    18.00    + Jolanta Smarz – od Bożeny i Pawła Ruszała
Int. dziękczynno-błagalna w 15. rocz. święceń kapłańskich – z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej
w łączności duchowej: + Zofia Bober – od Krzysztofa Paszek z rodz.
+ Kamila Irzyk – od Elżbiety Podolskiej
+ Eugeniusz Ziobro – od Katarzyny i Dawida Kudła
+ Alicja Bryda – od Róży Stodolak z Tyczyna
+ Tadeusz Wojnar – od Władysławy Górnickiej
+ Jan Januszewski – od Alicji Flaga
PIĄTEK
27.05.2022 R.    6.30    + Zuzanna Urban – od syna Pawła z żoną i wnukami
w łączności duchowej: 
+ Emilia Janiszewska – od wnuka Adama z rodz.
    18.00    + Jolanta Smarz – od Ewy i Rafała Galej
+ Czesław Sanecki – od żony Lidii
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od rodz. Oczaków
+ Kamila Irzyk – od Bożeny Baczewskiej z rodz. z USA
+ Eugeniusz Ziobro – od Małgorzaty i Ryszarda Mytych
+ Alicja Bryda – od uczestników pogrzebu
+ Tadeusz Wojnar – od Ryszarda Kędzior – sąsiada z ul. Południowej
+ Jan Januszewski – od Krystyny i Stanisława Przystaś
SOBOTA 
28.05.2022 R.
    6.30    + Jolanta Smarz – od przyjaciół z parafii Dobrzechów
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Natalii i Krzysztofa Fortuna z dziećmi
    18.00    + Zuzanna Urban – od Andrzeja Ignarskiego
++ Wanda i Kazimierz Kołodziej – od córki Krystyny
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Lucyny i Kazimierza Pasternaków z bloku 41
+ Kamila Irzyk – od sąsiadki Eugenii Paszek
+ Eugeniusz Ziobro – od 
+ Tadeusz Wojnar – od Mieczysława Wilusz z ul. Bieszczadzkiej
+ Jan Januszewski – od Igi Flagi z rodz.
NIEDZIELA
29.05.2022 R.    6.00    ++ Maria i Augustyn – od syna
w łączności duchowej: 
+ Emilia Janiszewska – od Tadeusza i Łukasza Fortuna
    8.30    + Zbigniew – od żony i dzieci
++ Salomea, Władysław, Edward, Zdzisław, Maria i Zofia z rodz. Fortunów
    10.00    ++ Bronisława i Mieczysław Komorowscy – od syna z rodz.
w łączności duchowej: 
+ Jolanta Smarz – od aktorów Strzyżowskiego Teatru „Prima Aprilis” (ks. Proboszcz)
    11.30    Int. Gabrysi – 1. rocz. urodzin – dziękczynna za łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie
Int. córek – Martyny i Malwiny – z prośbą o Boże bł., op. MB i zdrowie – od rodziców
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Stanisława i Czesławy Pytko
+ Kamila Irzyk – od Bogusławy i Wiesława Irzyk
+ Eugeniusz Ziobro – od uczestników pogrzebu
+ Tadeusz Wojnar – od sąsiadów z II klatki
+ Jan Januszewski – od Józefa Witalec z rodz. z Wiśniowej
    16.00    + Zuzanna Urban – od Waldemara i Andżeliki Lejkowskich

Dodano: 2022-05-21
5.    Tydzień Wielkanocny 16 – 22 maja 2022 r.


PONIEDZIAŁEK16.05.2022 R.
    6.30    + Janina Kasprzyk – od rodz. Wilków z Wysokiej
+ Jolanta Smarz – od Stanisława Mucha
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od róży Jana Pawła II
    18.00    + Aldona Krupińska – od syna Grzegorza z żoną
+ Zuzanna Urban – od siostrzenicy Zofii z rodz.
w łączności duchowej: + Zofia Bober – od Bożeny Baczewskiej z rodz. z USA
+ Kamila Irzyk – od syna z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od chrześniaka Tomasza Ziobro
+ Alicja Bryda – od siostrzenicy Urszuli z rodz.
+ Tadeusz Wojnar – od Józefa, Heleny i Sławomira Wojnarów z Krosna
+ Jan Januszewski – od Marii Górnickiej
+ Stanisława Szaro – od Małgorzaty i Marka z rodz.
WTOREK
17.05.2022 R.


    6.30    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy 
+ Jolanta Smarz – od Marii Cupryś
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od róży Jana Pawła II
    18.00    + Zuzanna Urban – od Lucyny i Antoniego Kopyto
+ Zofia – od kuzynki Skalskiej ze Strzyżowa
w łączności duchowej: + Zofia Bober – od Kazimiery Moskal
+ Kamila Irzyk – od syna z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Magdaleny Urbanik
+ Alicja Bryda – od siostry Zdzisławy i Katarzyny Gwiazdy
+ Tadeusz Wojnar – od Alicji i Stanisława Puc
+ Jan Januszewski – od Mieczysława Tyczyńskiego
+ Stanisława Szaro – od Małgorzaty i Marka z rodz.
ŚRODA
18.05.2022 R.    6.30    + Aldona Krupińska – od uczestników pogrzebu
+ Jolanta Smarz – od sąsiadów z klatki II z Zawala 41
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Andrzeja Margańskiego
    18.00    + Janina Kasprzyk – od Mariusza Miśta z rodz.
+ Zuzanna Urban – od Elżbiety i Grzegorza Tomaszewskich
w łączności duchowej: + Kamila Irzyk – od syna z rodz.
+ Zofia Bober – od Dyrektora i prac. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Eweliny i Grzegorza z rodz.
+ Alicja Bryda – od Anny i Waldemara Grabiec z rodz.
+ Tadeusz Wojnar – od rodz. Dudziaków i Paterów
+ Jan Januszewski – od Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej
+ Stanisława Szaro – od kuzyna Kazimierza z rodz.
CZWARTEK
19.05.2022 R.    6.30    + Jolanta Smarz – od Eugenii i Jana Stopa
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefy
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Bożeny i Janusza Kot
    18.00    + Zuzanna Urban – od siostry Kazmiery Kopyto z rodz.
Int. dziękczynna w 75. urodziny Anatola – z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Maryi na każdy dzień życia
w łączności duchowej: + Kamila Irzyk – od Andrzeja Żybury
+ Zofia Bober – od Dyrektora i prac. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Eweliny i Grzegorza z rodz.
+ Alicja Bryda – od Beaty i Sławomira Ciuł
+ Tadeusz Wojnar – od rodz. Dudziaków i Paterów
+ Jan Januszewski – od Marty, Jacka Brud z rodz.
+ Stanisława Szaro – od Władysławy Bober
PIĄTEK
20.05.2022 R.    6.30    + Jolanta Smarz – od Marty, Jacka Brud i Sandry
+ Zuzanna Urban – od sąsiadów z klatki
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Ireny Wójcik i Marty Ficek z rodz.
    18.00    + Danuta Draga – od brata Anatola Gorzkowskiego z rodz.
+ Zofia
w łączności duchowej: + Zofia Bober – od Agnieszki i Daniela Stasiowskich
+ Kamila Irzyk – od sąsiadów z ul. Partyna
+ Eugeniusz Ziobro – od Eweliny i Grzegorza z rodz.
+ Alicja Bryda – od sąsiadów Nowaków
+ Tadeusz Wojnar – od rodz. Dudziaków i Paterów
+ Jan Januszewski – od Joanny i Bogusławy Irzyk
+ Stanisława Szaro – od sąsiada Miguta z pracownikami
SOBOTA 
21.05.2022 R.
    6.30    + Janina Kasprzyk – od Józefa Miśta z rodz.
+ Jolanta Smarz – od róży Św. Charbela (opiekun: Józefa Dudziak)
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od rodz. Pilchów
    18.00    + Robert Matłosz – 1. rocz. śm. – od żony
w łączności duchowej: + Zuzanna Urban – od sąsiadów z klatki 
+ Zofia Bober – od rodz. Nowickich 
+ Kamila Irzyk – od Jadwigi i Zenona Szetela
+ Eugeniusz Ziobro – od rodz. Gurga i Ochab z Dębicy
+ Alicja Bryda – od siostry Renaty
+ Tadeusz Wojnar – od Marka Borys z rodz.
+ Jan Januszewski – od Ewy Matuszewskiej
+ Stanisława Szaro – od Stanisławy Zięby i Zofii Barlik
NIEDZIELA
22.05.2022 R.    6.00    ++ Jan i Wanda Środoń – od córki z rodz.
w łączności duchowej: + Emilia Janiszewska – od Małgorzaty i Jerzego Chmiel
    8.30    + Robert Matłosz – od rodziców
+ Zofia Łyszczarz
    10.00    + Jolanta Smarz – od przyjaciół z grupy „Życie i nadzieja”
+ Artur Ruszała – 2. rocz. – od rodziny
    11.30    + Karolina Pałys – od rodz. Sosinów
++ Józef i Janina Szlachta
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Marii i Bogdana Żybura
+ Kamila Irzyk – od Czesławy Kumor
+ Eugeniusz Ziobro – od Marii i Adama Chowaniec
+ Alicja Bryda – od Weroniki Klimek
+ Tadeusz Wojnar – od sąsiadów Krystyny i Włodzimierza 
+ Jan Januszewski – od Marii Laskowskiej z rodz.
+ Stanisława Szaro – od Wiesława i Teresy Śliwińskich
    16.00    + Zuzanna Urban – od sąsiadów z klatki

Dodano: 2022-05-15
4.    Tydzień Wielkanocny 09 – 15 maja 2022 r.


PONIEDZIAŁEK09.05.2022 R.
    6.30    + Aldona Krupińska – od siostry Bogumiły Ziaja
+ Zuzanna Urban – od Beaty i Roberta z rodz.
    18.00    + Jolanta Smarz – od Ireny Zagórskiej z mamą
+ Janina Kasprzyk – od Józefa i Zofii Szczygieł
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Zespołu Pieśni i Tańca „Kłosowianie”
+ Kamila Irzyk – od Dominiki i Macieja Moskwy
+ Eugeniusz Ziobro – od kolegów taksówkarzy
WTOREK
10.05.2022 R.


    6.30    + Aldona Krupińska – od rodz. Dudziaków
+ Zuzanna Urban – od Stowarzyszenia „Przyjaźń” w Strzyżowie
    18.00    O zdrowie i szczęśliwą operację dla Mileny
+ Jolanta Smarz – od Grzegorza Baran z rodz.
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od siostry Stanisławy i Kazimierza Hajduk
+ Kamila Irzyk – od wnuków
+ Eugeniusz Ziobro – od Tomasza Kwolek
ŚRODA
11.05.2022 R.    6.30    + Aldona Krupińska – od sąsiadki Krystyny Drozd z rodz.
+ Zuzanna Urban – od Stowarzyszenia „Przyjaźń” w Strzyżowie
    18.00    Int. Edyty i Kazimierza – z ok. ich urodzin – z prośbą o Boże bł. i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia – od rodziców
w łączności duchowej: 
+ Jolanta Smarz – od rodz. Mazurów (ks. Paweł – fara Bierzmowanie)
+ Zofia Bober – od rodz. Kruczków
+ Kamila Irzyk – od wnuków
+ Eugeniusz Ziobro – od Anny Góra
CZWARTEK
12.05.2022 R.    6.30    + Aldona Krupińska – od sąsiadki Krystyny Drozd z rodz.
+ Adam Król – od córki Ewy z rodz.
    18.00    + Jolanta Smarz – od rodz. Mazurów
+ Zuzanna Urban – od Bradlińskiej z dziećmi
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Wandy Górnickiej
+ Kamila Irzyk – od wnuków
+ Eugeniusz Ziobro – od Zofii Hałas
PIĄTEK
13.05.2022 R.    6.30    + Zuzanna Urban – od bratanicy Eli z mężem
+ Jan Sołtys – od dzieci
    18.00    + Aldona Krupińska – od sąsiadów syna z ul. Modrzewiowej 1
+ Jolanta Smarz – od rodz. Bujalskich
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od Beaty i Sławomira Skowron z rodz.
+ Kamila Irzyk – od córki z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Małgorzaty z rodz.
SOBOTA 
14.05.2022 R.
    6.30    + Aldona Krupińska – od swatowej Danuty z rodz.
+ Zuzanna Urban – od chrzestnego Kazimierza z rodz.
    18.00    Int. Ella-Krystyna – dziękczynna z dar chrztu, z prośbą o Boże bł. dla rodziny
+ Jolanta Smarz – od Iwony i Jana Czajów
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od sąsiadów Iskrzyckich z klatki
+ Kamila Irzyk – od córki z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od Krystyny z rodz.
NIEDZIELA
15.05.2022 R.    6.00    + Jolanta Smarz – od Moniki i Bartłomieja Szczygieł
    8.30    + Aldona Krupińska – od przyjaciela Augustyna Barylek
++ Ludwika, Jan Szczurko i Władysław Wójcik
    10.00    Int. dzieci przeżywających I Komunię Świętą i ich rodzin
+ Ryszard Jacek – od syna Piotra z rodz.
++ Zofia i Jan Petka
    11.30    Int. dzieci przeżywających I Komunię Świętą i ich rodzin
Int. Haliny i Krzysztofa – w 14. rocz. ślubu – o Boże bł., opiekę MB na dalsze wspólne lata
w łączności duchowej: 
+ Zofia Bober – od rodz. Leśniak z Godowej
+ Kamila Irzyk – od córki z rodz.
+ Eugeniusz Ziobro – od rodz. Bury z ul. Modrzewiowej
    16.00    + Zuzanna Urban – od chrzestnego Kazimierza z rodz.

Dodano: 2022-05-12
3. Tydzień Wielkanocny 02 – 08 maja 2022 r.

PONIEDZIAŁEK02.05.2022 R.

 6.30 + Jolanta Smarz – od mamy

 18.00 + Aldona Krupińska – od Danuty Błażej

+ Zuzanna Urban – od chrześnicy Renaty z rodz.

w łączności duchowej:

+ Kazimiera Kiczek – od Anny i Czesława Różyckich

+ Zofia Bober – od sąsiadki Danuty z rodz.

+ Kamila Irzyk – od rodzin Szura i Jabłeckich

+ Robert Matłosz – od pracowni „Afrodyta”

+ Eugeniusz Ziobro – od brata Jana z żoną

WTOREK

03.05.2022 R.

 6.30 ++ Zofia i Wacław Róg – od Stasi

 8.30 + Aldona Krupińska – od Mateusza

+ Adam Król – od córki Ewy z rodz.

 10.00 + Jolanta Smarz – od Uli i Sylwka z dziewczynkami

++ Wiktoria i Paweł Wiater

 11.30 + Karolina Pałys – od rodz. Sosinów

+ Weronika Górnicka – 22. rocz. śmierci

w łączności duchowej:

+ Kazimiera Kiczek – od rodz. Midurów ul. Pogórze

+ Zofia Bober – od Zbigniewa i Renaty Hajduk z rodz.

+ Kamila Irzyk – od sąsiadki Anny Bartman

+ Robert Matłosz – od pracowni „Afrodyta”

+ Eugeniusz Ziobro – od brata Jana z żoną

 16.00 + Zuzanna Urban – od bratowej Zofii Banaś z rodz.

ŚRODA

04.05.2022 R. 6.30 + Jolanta Smarz – od przyjaciół Edyty i Piotra Szczęch z dziećmi

+ Aldona Krupińska – od siostrzenicy Agnieszki Samolewicz z rodz.

 18.00 + Zuzanna Urban – od sąsiadów Irzyków i Siutów z Niewodnej

+ zmarłe siostry różańcowe Róży Heleny Matłosz oraz zmarli z ich rodzin

w łączności duchowej:

+ Kazimiera Kiczek – od Janiny Krupa z Kopanin

+ Zofia Bober – od Janiny Kiełbasa.

+ Kamila Irzyk – od Zofii Wiśniowskiej

+ Robert Matłosz – od żony

+ Eugeniusz Ziobro – od sąsiadów Jacków

I CZWARTEK

MIESIĄCA

05.05.2022 R. 6.30 + Aldona Krupińska – od Sary

+ Jolanta Smarz – od Hanny i Bogusława Zebrzyckich

 18.00 + Zuzanna Urban – od Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej

++ Wiktoria, Helena, Jan – od dzieci

w łączności duchowej:

+ Kazimiera Kiczek – od sąsiadów z Kopanin

+ Zofia Bober – od Janusza i Agnieszki Paszek

+ Kamila Irzyk – od Mariusza i Sylwii Irzyk z rodz.

+ Robert Matłosz – od żony

+ Eugeniusz Ziobro – od Igi Sobiny z rodz.

I PIĄTEK MIESIĄCA

06.05.2022 R. 6.30 + Jolanta Smarz – od Hanny i Bogusława Zebrzyckich

+ Marek Ruszała – od Agaty Kawa z dziećmi

 18.00 + Aldona Krupińska – od Ewy

+ Mieczysław Zdrada – 2. rocz. śmierci – od żony

w łączności duchowej:

+ Zuzanna Urban – od Małgorzaty i Bogusława Kopyto z rodz.

+ Kazimiera Kiczek – od uczestników pogrzebu

+ Zofia Bober – od brata Augustyna z żoną

+ Kamila Irzyk – od Bernadki Włodyka

+ Robert Matłosz – od żony

+ Eugeniusz Ziobro – od Ireny Misztal-Szaro

I SOBOTA MIESIĄCA

07.05.2022 R.

 6.30 + Aldona Krupińska – od wnuczki Sylwii z rodz.

+ Stanisław Gierlak – od syna Edwarda

 18.00 + Jolanta Smarz – od rodz. Matłosz i Szpiech

w łączności duchowej:

+ Zuzanna Urban – od swatowej i rodz. Jachimków z Frysztaka

+ Zofia Bober – od brata Augustyna z żoną

+ Kamila Irzyk – od rodz. Niedziałków

+ Robert Matłosz – od Konrada Bajorek z rodz.

+ Eugeniusz Ziobro – od kolegów taksówkarzy

NIEDZIELA

08.05.2022 R. 6.00 + Adam Król – od syna Andrzeja z żoną

 8.30 O bł. Boże, dary Ducha Świętego dla członkiń Róży Św. Charbela i życie wieczne dla zmarłych z ich rodzin

+ Zofia Dral – od córki i wnuczki

 10.00 + Jolanta Smarz – od Ireny Zagórskiej z mamą

+ Stanisław Matłosz – 10. rocz. śmierci – w dniu imienin

 11.30 Int. Dzieci przeżywające rocznicę I Komunii Świętej i ich rodzin

+ Aldona Krupińska – od Krystyny Ziaja i Anety Janickiej z rodz.

w łączności duchowej:

+ Zofia Bober – od swatów z Rzeszoaw

+ Kamila Irzyk – od rodz. Kozaków

+ Robert Matłosz – od Zofii Mnich, Haliny i Jana Gwiszcz z rodz.

+ Eugeniusz Ziobro – od kolegów taksówkarzy

 16.00 + Zuzanna Urban – od siostry Elżbiety Czajka (przeniesiona z 11.30)

+ Józef – 6. rocz. śmierci – od żony i dzieci

 

 

 

 

Dodano: 2022-05-04
2.    Tydzień Wielkanocny 25 kwietnia – 01 maja 2022 r.


PONIEDZIAŁEK
25.04.2022 R.
    6.30    + Lidia Skawińska – od Joanny i Piotra Szczygieł
+ Eugenia Kaszuba – od Andrzeja Małka
    18.00    + Genowefa Kumor – od córki Kazimiery z rodz.
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Małgorzaty i Barbary
+ Zofia Bober – od rodz. Gadzinów
+ Czesław Sanecki – od uczestników pogrzebu
+ Kamila Irzyk – od Krystyny Wajda z rodz.
WTOREK
26.04.2022 R.


    6.30    ++ Maria, Piotr, Tadeusz – od Janiny z rodz.
+ Genowefa Kumor – od uczestników pogrzebu
    18.00    + Eugenia Kaszuba – od Haliny i Stanisława Wolan z rodz.
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Natalii i Michała Stodolak
+ Zofia Bober – od Władysławy Bober z rodz.
+ Czesław Sanecki – od uczestników pogrzebu
+ Kamila Irzyk – od Elżbiety Podolskiej
ŚRODA
27.04.2022 R.    6.30    + Genowefa Kumor – od Bogumiły Ziaja
+ Czesław Sanecki – od córki Iwony z rodz.
    18.00    + Eugenia Kaszuba – od Jana Mazur z rodz.
+ Genowefa Kumor – od rodz. Niemiec
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Liliany i Roberta Gągol
+ Zofia Bober – od Teresy Czika
+ Czesław Sanecki – od Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie
+ Kamila Irzyk – od Bożeny Baczewskiej z rodz. z USA
CZWARTEK
28.04.2022 R.    6.30    + Genowefa Kumor – od wnuka Michała z rodz.
+ Bogumiła Wit
    18.00    + Eugenia Kaszuba – od Haliny i Andrzeja Gwiżdż z rodz.
+ Tadeusz Wolan – 3. rocz. śmierci – od żony z rodz.
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od córki Katarzyny Kiczek
+ Zofia Bober – od Marka Borysa z rodz.
+ Czesław Sanecki – od rodzin Domaradzkich i Hacuś
+ Kamila Irzyk – od sąsiadki Eugenii Paszek
PIĄTEK
29.04.2022 R.    6.30    + Maria Włodyka – od rodz. Czepielów
+ Genowefa Kumor – od Marzeny i Tomasza Mazur z rodz.
    18.00    + Eugenia Kaszuba – od róży Małgorzaty Ryś – Św. Jana Pawła II
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Stanisława Faryj z rodz.
+ Zofia Bober – od rodz. Cudo z Kolbuszowej
+ Czesław Sanecki – od Teresy i Jana Hajduk z rodz.
+ Kamila Irzyk – od Bogusławy i Wiesława Irzyk
SOBOTA
30.04.2022 R.
    6.30    + Maria Włodyka – od pracowników Ośrodka Zdrowia z Grodziska 
    18.00    + Adam Król – od syna Andrzeja z żoną
+ Eugenia Kaszuba – od róży Małgorzaty Ryś – Św. Jana Pawła II
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Danuty Strugała z rodz. z Jasła
+ Zofia Bober – od Anny Midro i Andrzeja
+ Czesław Sanecki – od Teresy i Jana Hajduk z rodz.
+ Kamila Irzyk – od Tadeusza Irzyk
I NIEDZIELA
MIESIĄCA
01.05.2022 R.    6.00    Int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla sióstr z Róży Św. s. Faustyny i ich rodzin
    8.30    + Józefa Król – od wnuka Dariusza
+ Michalina Urbanik – 1. rocz. śmierci – od córki Alicji
    10.00    + Eugenia Kaszuba – od Małgorzaty i Ryszarda Mytych
+ Aldona Krupińska – od siostry Elżbiety Bielanin z rodz.
    11.30    Int. Klaudii i Przemka – w 1. rocz. ślubu – z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla wspólnego życia
+ Jolanta Smarz – od mamy
w łączności duchowej: 
+ Kazimiera Kiczek – od Stanisława Krupa z żoną z Józefowa
+ Zofia Bober – od brata Tadeusza Paszek
+ Kamila Irzyk – od Haliny Gwiżdż z rodz.
    16.00    + Zuzanna Urban – od bratowej z Cieszyny z rodz.

Dodano: 2022-04-28
Zegar
Godziny mszy świętych
  • niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
  • dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00(17.00)
  • Droga Krzyżowa 17.30 (czwartki: dzieci/młodzież, piatek: dorośli)
Numery konta parafialnego

Bank Społdzielczy w Strzyżowie (wsparcie parafian budowy kościoła):

  • przelewy krajowe: 07916800040020278120000010
  • przelewy zagraniczne: PL07916800040020278120000010
    SWIFT: POLUPLPR

Bóg zapłać za wsparcie budowy kościoła!