AKTUALNOŚCI
INTENCJE  MSZALNE       18. 09. – 24. 09. 2023

PONIEDZIAŁEK     18. 09.   Św. STANISŁAWA KOSTKI – PATRONA POLSKI
6:30        + JAN NOWAK – z int.  Marii  Zięba z Dziećmi
18:00      + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Jana i Małgorzaty Drogoń
18:00     + BOGDAN ZIMNY – z int.  Mateusza Szufnarowskiego  
WTOREK  19. 09.   
6:30     + JAN NOWAK – z int.  Marty i Jacka Lal z Rodziną
18:00    + RYSZARD ŚLIWA – z int. Lucyny Pażyra
18:00    + KRZYSZTOF SURMACZ – z int. Mamy              

ŚRODA     20. 09.                           
6:30   +  JAN NOWAK – z int.  Moniki i Bartłomieja Szczygłów
6:30   + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Anny i Adama Kozaków
18:00   DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA W 43 – ROCZNICĘ ŚLUBU MAŁGORZATY I HENRYKA
               Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ZDROWIE NA DALSZE
               LATA WSPÓLNEGO ŻYCIA
18:00  O BŁ. BOŻE , DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ O OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
                DLA DAGMARY Z OKAZJI 18 – TYCH URODZIN 
CZWARTEK   21. 09.    Św. MATEUSZA  APOSTOŁA
6:30    + JAN NOWAK – z int.  Joanny i Piotra Szczygłów
18:00  +RYSZARD ŚLIWA- z int. Haliny Drogoń z Rodziną
18:00  + KRZYSZTOF SURMACZ – z int. Mamy
PIĄTEK   22. 09.   
6:30    + JAN NOWAK – z int.  Anny i Waldemara Grabców
18:00  + RYSZARD ŚLIWA – z int.  rodziny Wolanów
18:00   + KRZYSZTOF SURMACZ – z int.  Siostry z Rodziną
             


SOBOTA      23. 09.   Św. PIO  - prezbitera
6:30       + JAN NOWAK – z int.  Marii i Jana Pasów
18:00     + RYSZARD ŚLIWA – z int.  rodzin Borysławskich i Kiebałów
18:00     +KRZYSZTOF SURMACZ – z int.  Janiny Siwarskiej
 


NIEDZIELA    24. 09.
6:30   + IGNACY IRZYK Z OKAZJI ROCZNICY ŚMIERCI – z int.  Syna z Rodziną

8:30    ++ MARIA KAZIMIERZ SZLACHTA – z int. Córki i Syna z Rodzinami

10:00  ++ HELENA I TADEUSZ ZIOBRO – z int.  Dzieci

10:00  + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Tomasza i Władysława Matuszewskich
  
11:30   + JAN NOWAK – z int.  Anny i Czesława Szczygłów

11:30    ZA PARAFIAN

16:00  + BOGDAN ZIMNY – z int. rodziny Haligowskich
                                                  


 

Dodano: 2023-09-19
Wycieczka do  Warszawy  i Wilanowa.

W dniu 30. 09.     w sobotę  nasza parafia  organizuje wycieczkę 
do  Warszawy  i Wilanowa.

PROGRAM
- zwiedzanie Zamku Królewskiego udostępnionego w nowej szacie 
  i wzbogaconego o nabyte cenne kolekcje , utracone w czasie okupacji
  hitlerowskiej
- Ogrody Królewskie
- katedra św. Jana – podziemia 
- Trakt Królewski  oraz Rynek
- obiad
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Wilanów  - po gruntownym remoncie konserwatorskim oraz  ogrody
- koszt 250 zł – zapisy w zakrystii  

Dodano: 2023-09-11
INTENCJE  MSZALNE       11. 09. – 17. 09. 2023

 

PONIEDZIAŁEK     11. 09.   
6:30        + JAN NOWAK – z int.  Stanisławy i Józefa Ziębów
18:00      + RYSZARD ŚLIWA – z int. chrześnicy Patrycji z Rodziną
18:00      O BŁ. BOŻE I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA S. ANNY ORAZ O NOWE I ŚWIĘTE
                   POWOŁANIA ZAKONNE
WTOREK  12. 09.   NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY   RZESZOWSKIEJ
6:30     + JAN NOWAK – z int.  Stanisławy i Józefa Ziębów
18:00    + RYSZARD ŚLIWA – z int. chrześnicy Dominiki
18:00    + + JANINA I WITOLD ORAZ RYSZARD SZARO – z int. córki Alicji z Rodziną               

ŚRODA     13. 09.  Św. JANA CHRYZOSTOMA  - biskupa                          
6:30     +  JAN NOWAK – z int. Anny i Zbigniewa Barlików
18:00   + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Bartka i Dawida Śliwów
18:00   ++ BŁAŻEJ FLESZAR  , + ANASTAZJA – z int.  rodziny Kąkol
CZWARTEK   14. 09.  PODWYŻSZENIE  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO
6:30    ++ WANDA , WŁADYSŁAW I ADAM PAŁYS – z int. Córki z Rodziną
18:00  + JAN NOWAK – z int.  Zofii i Kazimierza Barlików
18:00  + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Tadeusza Mazura
PIĄTEK   15. 09.   NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
6:30  + JAN NOWAK – z int.  Urszuli i Tomasza Ziębów
6:30  + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Kolegów z pracy ASPROD
18:00   DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI 50 – TEJ ROCZNICY MAŁŻEŃSTWA TERESY I JÓZEFA,
                Z PROŚBĄ O OPIEKĘ BOŻĄ I POTRZEBNE ŁASKI NA DALSZE LATA ŻYCIA
18:00  ++ STANISŁAW I JANINA STRZĘPEK
              ++ WŁADYSŁAWA I WŁADYSŁAW NOWAK


SOBOTA      16. 09.   
6:30       + JAN NOWAK – z int.  rodziny Ruszałów
18:00     + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Aleksandry Mazur
18:00     ++ MARIA I STANISŁAW KICZEK – z int.  wnuczki Alicji z Rodziną
 


NIEDZIELA    17. 09.
6:30   + JAN NOWAK – z int.  Justyny i Łukasza Żurawskich

8:30   + JANUSZ GUMKOWSKI – z int.  Jacka i Mieczysławy Cynarskich

8:30   + RYSZARD ŚLIWA – z int.  Marcina Drogonia z Rodziną

10:00  DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA W 45 – LECIE ŚLUBU MARII I WŁADYSŁAWA,
               Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ŁASKĘ ZDROWIA ,
               NA DALSZE LATA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
  
10:00   O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI NAŚWIĘTSZEJ ORAZ O ŁASKĘ ZDROWIA 
               DLA ELŻBIETY I TOMASZA ŚLĘZAK ORAZ ICH DZIECI 
                Z OKAZJI 22 – GIEJ ROCZNICY ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

11:30   O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ZDROWIE DLA WNUCZKI WERONIKI

11:30    DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA W 50 – TĄ ROCZNICĘ ŚLUBU HALINY I ANDRZEJA
                 Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ŁASKĘ ZDROWIA 
                 NA DALSZE LATA WSPÓLNEGO ŻYCIA
16:00  ++ STEFANIA I JAN WĘGRZYN
                                                  


 

Dodano: 2023-09-11
INTENCJE  MSZALNE       04. 09. – 10. 09. 2023

 

PONIEDZIAŁEK     04. 09.   Św. MATKI  TERESY Z KALKUTY
6:30            + JAN NOWAK – z int.  Stanisława Ziobro
18:00          + RYSZARD ŚLIWA – z int. syna Krzysztofa z Rodziną

                                                               
WTOREK      05. 09.  
6:30      + JAN NOWAK – z int.  rodziny Golonków  
18:00    + RYSZARD ŚLIWA – z int. syna Krzysztofa z Rodziną
18:00    + BARBARA FILIP – z int. Jadwigi i Andrzeja Stachurów                 

ŚRODA     06. 09.                            
6:30     +  JAN NOWAK – z int. Krystyny i Jana Strzępków
18:00   + RYSZARD ŚLIWA – z int. syna Sławomira z Żoną i Córką
18:00   + ROMAN ZIĘBA W 5 – TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int. Żony i Dzieci


CZWARTEK      07. 09.   
6:30       + JAN NOWAK – z int. Bogumiły i Ryszarda Drogoniów
18:00     + RYSZARD ŚLIWA – z int. syna Sławomira z Żoną i Córką 
18:00     + KRYSTIAN CIUBA – z int. braci Patryka i Brajana oraz mamy Agnieszki
 
PIĄTEK    08. 09.  NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
6:30      + JAN NOWAK – z int. sąsiadów Irzyków
18:00   + RYSZARD ŚLIWA – z int. brata Stanisława i Bożeny Śliwa
18:00   + KRYSTIAN CIUBA – z int. rodziny Mazurów

SOBOTA   09. 09. 
6:30       + JAN NOWAK – z int. Elżbiety i Andrzeja Ziębów
18:00    DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA Z OKAZJI 50 – TYCH URODZIN BARBARY I WOJCIECHA
                 Z PROŚBĄ O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O ŁASKĘ ZDROWIA 
                 NA DALSZE LATA ŻYCIA
18:00    + RYSZARD ŚLIWA – z int. brata Stanisława i Bożeny Śliwa


NIEDZIELA    10. 09.
6:30    O BŁ. BOŻE , OPIEKĘ MATKI BOŻEJ ORAZ O DAR ZDROWIA DLA RODZICÓW
               HELENY I STANISŁAWA

8:30   + JAN BAŁCHAN Z OKAZJI ROCZNICY ŚMIERCI

8:30   + JAN NOWAK – z int. Elżbiety i Andrzeja Ziębów

10:00  + RYSZARD ŚLIWA – z int. chrześnicy Sylwii z Rodziną
10:00   + DOROTA DELIKAT W 5 – TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int. Rodziców i Braci
11:30   + WANDA BARLIK – z int. Rodziny
16:30   + HELENA PAŻYRA W 2 – GĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI , + BOGUSŁAW
                  - z int. Marioli z Mężem i Rodziną
                                                  


 

Dodano: 2023-09-04
INTENCJE  MSZALNE       28. 08. – 03. 09. 2023

 

PONIEDZIAŁEK     28. 08.   Św. Augustyna  biskupa i doktora Kościoła
6:30            + JAN NOWAK – z int.  syna Krzysztofa
18:00          + BOGDAN ZIMNY – z int.  Rodziców i Wychowanków z klasy 1 C

                                                               
WTOREK      29. 08.  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
6:30       +JAN NOWAK – z int.  chrześniaka Pawła z Rodziną     
18:00    + BOGDAN ZIMNY – z int.  Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej                  

ŚRODA     30. 08.                            
6:30     +  JANINA GRZEBIEŃ Z OKAZJI 8 – EJ ROCZNICY ŚMIERCI – z int. Męża
18:00   + BOGDAN ZIMNY – z int. Uczniów byłej klasy  3A z Rodzicami
18:00    O BŁ .  BOŻE I ZDROWIE DLA LEONA W 10 – TĄ ROCZNICĘ URODZIN


CZWARTEK      31. 08.   
6:30       + JAN NOWAK – z int. szwagra Andrzeja i żony Marii Szetela
18:00     ++ WERONIKA , GENOWEFA , ANDRZEJ I ROMAN 
18:00     + ZBIGNIEW WYWROT – z int.  Pielęgniarskiego Oddziału Neurologii i Udarów
 
PIĄTEK    01. 09.
6:30      + JAN NOWAK – z int. szwagra Andrzeja i żony Marii Szetela
18:00   + MACIEJ KUŹNIAR – z int. Anny Dziadek z Rodziną
18:00   + BARBARA FILIP – z int. Teresy i Krzysztofa Irzyków

SOBOTA   02. 09. 
6:30       + JAN NOWAK – z int. rodziny Gąsiorów
18:00     +  JAN OGORZAŁEK W 6 – TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int.  Żony i Córki
18:00     + BARBARA FILIP – z int.  Stanisławy Matłosz


NIEDZIELA    03. 09.
6:30    ++ KAZIMIERZ , WŁADYSŁAW , WIESŁAW , JACEK

8:30     + ANDRZEJ ZIOBRO – z int. Żony i Córki

10:00   + ANTONI PISKADŁO W 4 – TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI – z int. Żony i Synów

 11:30   + JAN HALIGOWSKI
 16:00  + JAN NOWAK – z int. swatowej Anny Szaro
                                                  


 

Dodano: 2023-08-28
Zegar
Godziny mszy świętych
  • niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
  • dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00(17.00)
  • Droga Krzyżowa 17.30 (czwartki: dzieci/młodzież, piatek: dorośli)
Numery konta parafialnego

Bank Społdzielczy w Strzyżowie (wsparcie parafian budowy kościoła):

  • przelewy krajowe: 07916800040020278120000010
  • przelewy zagraniczne: PL07916800040020278120000010
    SWIFT: POLUPLPR

Bóg zapłać za wsparcie budowy kościoła!