AKTUALNOŚCI
Wycena okien z witrażami

Strona prawa

Okno 6 - zarezerwowane

Okno 5 - zarezerwowane

Okno 3 - zarezerwowane

Okno 2 - zarezerwowane

 

 

Strona lewa

Okno 6 - zarazerwowane

Okno 7 - zarezerwowane

 

Tył

Okno 2,3 - zarezerwowane

Okno 1 -  zarezerwowane

 

 

Przód

Okno 9 - zarezerwowane

Okno 5 - zarezerwowane

Okno 11 - zarezerwowane

Okno 8 - zarezerwowane

Dodano: 2020-07-29
INTENCJE MSZALNE ( 27.07 - 02.08.2020 )

PONIEDZIAŁEK

6.30  1. + Emilia i Augustyn Wójtowicz

 

18.00  1. + Jerzy Bańka od rodziny Florczaków.

 

Poza parafią: + Janusz Wójcik od rodziny Armatów z Wiśnowej.

                      + Alfreda Niebylecka od Krystyna Śliwa.

                      + Tadeusz Nowak od rodziny Macek.

                      + Waldemar Krzysiak od Zofii i Mariana Szumilaków.

 

WTOREK

6.30  1. + Jerzy Bańka od Bogdana Ficka.

 

18.00  1.  Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo

i potrzebne dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej dla Martyny i Malwinki.

 

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Marka Garduła z rodziną.

                      + Alfreda Niebylecka od Agnieszki i Piotra Papciak.

                      + Tadeusz Nowak od Małgorzaty i Mariana Wójcik z Kozłówka.

                      + Waldemar Krzysiak od Patrycji i Marcina Kaniewski.

 

ŚRODA

6.30  1. + Jerzy Bańka od rodziny Matłosz i Mendelowskich.

 

18.00  1.  Msza św. dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Marii i Jacka Cynarskich

z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej oraz o szczęśliwe rozwiązanie.

 

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Jadwigi i Grzegorza Ruszała.

                      + Alfreda Niebylecka od Małgorzaty Leśniak.

                      + Tadeusz Nowak od Beaty i Jana Frodyma z Kozłówka.

                      + Waldemar Krzysiak od rodziny Kaniewskich.

 

CZWARTEK

6.30  1. + Dawid Moskwa.

 

18.00  1. + Jerzy Bańka od brata z rodziną.

 

Poza parafią:+ Janusz Wójcik od uczestników pogrzebu.

                      + Alfreda Niebylecka od Zofii i Kazimierza Wasilewskich.

                      + Tadeusz Nowak od rodziny Paszków.

                      + Waldemar Krzysiak od Zofii Sitek z rodziną.

 

PIĄTEK

6.30  1. + Marianna, Stanisław i Władysław.

 

18.00  1. + Jerzy Bańka od swatów Izabeli i Piotra Kowalskich

 

Poza parafią: + Janusz Wójcik od uczestników pogrzebu.

                      + Alfreda Niebylecka od Kingi i Piotra Jacek.

                      + Tadeusz Nowak od koleżanek i kolegów syna Adama z Urz. Miejskiego w Strzyżowie.

                      + Waldemar Krzysiak od Jadwigi i Pawła Kaniewski.

 

 

 

 

SOBOTA

6.30  1. + Tomasz Lemiechowicz od rodziny.

 

18.00  1. + Jerzy Bańka od brata z rodziną.

 

Poza parafią: +Janusz Wójcik od uczestników pogrzebu.

                      + Alfreda Niebylecka od Agaty Goryczka z rodziną.

                      + Tadeusz Nowak od koleżanki ze sklepu nr 1 „Fiołek” w Strzyżowie.

                      + Waldemar Krzysiak od Anny i Marka Jurzysta – właśc. firmy MARMAX.

 

NIEDZIELA

6 30  1  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń z Róży Zofii Barlik i ich rodzin.

 

8 30  1 + Jerzy Bańka od żony i dzieci.

 

10 00  1  Msza św. dziękczynno – błagalna w intencji ks. Grzegorza Gorczycy

z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy kapłańskiej.

 

11 30  1 + Danuta i Adam Soja.

 

Poza parafią: + Janusz Wójcik od uczestników pogrzebu.

                      + Alfreda Niebylecka od Haliny i Bogusława Rzepka.

                      + Tadeusz Nowak od sąsiadów syna Adama z ul. Słowackiego 1 i 3.

                      + Waldemar Krzysiak od rodziny Bednarzów.

 

16.00  1. + Helena i Danuta.

Dodano: 2020-07-29
INTENCJE MSZALNE ( 20.07 - 26.07.2020 )

PONIEDZIAŁEK
6.30  1. + Jerzy Bańka od Emilii i Mariana Boroń.
Ks. Grzegorz: Msza św. o zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Bolesława.

18.00  1. +Stanisław Stachowicz.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od rodziny Kasprzyk i Miśta.
         + Alfreda Niebylecka od rodziny Kwolek z Godowej.
         + Tadeusz Nowak od koleżanek i kolegów syna Adama 
z Wydz. Geod. i Gosp. Nieruch. Star. Pow. w Strzyżowie.
         + Waldemar Krzysiak od pracowników sklepu MARMAX 
przy ul. Szarych Szeregów z Czudca.

WTOREK
6.30  1. + Jan Haligowski.

18.00  1. + Jerzy Bańka od Wandy, Jacka i Edwarda Fortuna.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Sabiny i Huberta Skwierz.
         + Alfreda Niebylecka od Anny Rokita z rodziną.
         + Tadeusz Nowak od koleżanek i kolegów syna Adama 
z Pow. Ośr. Dokum. Geodez. i Kart. w Strzyżowie.
         + Waldemar Krzysiak od kolegów z serwisu MARMAX.

ŚRODA
6.30  1. + O. Gabriel Włodyka.

18.00  1. + Jerzy Bańka od Zofii i Mariana Szumilak.
Ks. Jan Rydzik: Jan Żołyński w 30 dzień śmierci.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od sąsiadów z klatki 8 i 9.
         + Alfreda Niebylecka od Piotra Niebyleckiego i Katarzyny Soji z rodziną.
         + Tadeusz Nowak od koleżanek i kolegów syna Adama 
z Pow. Ośr. Dokum. Geodez. i Kart. w Strzyżowie.
         + Waldemar Krzysiak od kolegów z serwisu MARMAX.

CZWARTEK 
6.30  1. + Wanda i Jan Środoń.

18.00  1. + Jerzy Bańka od Marii, Janiny i Kazimierza Strzępek.

Poza parafią:+ Janusz Wójcik od Adama Kułak z rodziną.
         + Alfreda Niebylecka od sąsiadki Krystyny Ziaja z rodziną.
         + Tadeusz Nowak od Ludwika Dędor z rodziną.
         + Waldemar Krzysiak od Anieli i Jana Gorczyca z rodziną.

PIĄTEK
6.30  1. + Genowefa i Stanisław.

18.00  1. + Jerzy Bańka od rodziny Kidackich.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Krystyny, Józefa Kocząb.
         + Alfreda Niebylecka od Danuty i Zbigniewa Hus z rodziną.
         + Tadeusz Nowak od Anatola, Teresy i Kazimierza Frodymów z Różanki.
         + Waldemar Krzysiak od rodziny Wójtowiczów.

SOBOTA 
6.30  1. + O wieczne szczęście i Boże Miłosierdzie dla + Władysława (On) w 11 rocznicę śmierci.

18.00  1. + Jerzy Bańka od rodziny Czepielów.

Poza parafią: +Janusz Wójcik od Marii Zimny, Teresy i Sławomira Zimny z rodziną.
         + Alfreda Niebylecka od Danuty i Zbigniewa Hus z rodziną.
         + Tadeusz Nowak od kolegów z firmy BM-INVEST.
         + Waldemar Krzysiak od kolegów z pracy syna.

NIEDZIELA
6 30  1  Za Kingę o umocnienie w powołaniu, zdrowie i Boże błogosławieństwo.

8 30  1 + Adam Szary w 28 rocznicę śmierci.

10 00  1 + Anna Arciszewska od róży Rodzin.

11 30  1 + Jerzy Bańka od Zofii Sitek z dziećmi.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Marii Zimny, Teresy i Sławomira Zimny z rodziną.
         + Alfreda Niebylecka od Krystyna Śliwa.
         + Tadeusz Nowak od Zofii i Renaty Szaro z Zawala 37/8.
         + Waldemar Krzysiak od Mirka i Andzeliki.

16.00  1. Msza św. dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Agaty i Waldemara Kordasów
od rodziców Czesławy i Stanisława.
 

Dodano: 2020-07-19
INTENCJE MSZALNE ( 13.07 - 19.07.2020 )

INTENCJE MSZALNE ( 13.07 - 19.07.2020 )

PONIEDZIAŁEK

6.30  1. + Jerzy Bańka od Teresy i Krzysztofa Irzyków z dziećmi.

18.00  1. + Maria Kowalczyk od rodziny.

            2. + Zdzisław Armata od koleżanek i kolegi synowej Haliny

z Zespołu Szkół w Dobrzechowie.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od kolegów z firmy AIRPOL.

                         + Alfreda Niebylecka od Teresy, Ryszarda i Sebastiana Jacków.

                         + Tadeusz Nowak od sąsiadów z klatki II.

                         + Waldemar Krzysiak od Krzysztofa Kumor z rodziną.

 

WTOREK

6.30  1. + Jerzy Bańka od Andrzeja Złotka

18.00  1. + Maria Kowalczyk od rodziny.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Jadwigi i Wiesława Fortuna z rodziną.

                         + Alfreda Niebylecka od Teresy, Ryszarda i Sebastiana Jacków.

                         + Tadeusz Nowak od Teresy i Kazimierza Stefanik – sąsiadów.

                         + Waldemar Krzysiak od Marii Kumor.

 

ŚRODA

6.30  1. + Jerzy Bańka od Janiny Komorowskiej.

Ks. Grzegorz: Za + siostrę Helenę, Józefę i Władysława.

18.00  1. + Marię Kowalczyk od rodziny Kwater.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Tomasza i Heleny Iskra.

                         + Alfreda Niebylecka od Teresy, Ryszarda i Sebastiana Jacków.

                         + Tadeusz Nowak od Tadeusza Bakota z rodz.z Różanki oraz

Agaty Wójcik z rodziną z Kozłówka.

                         + Waldemar Krzysiak od Heleny i Czesławy Kumor.

 

CZWARTEK

6.30  1. + Jerzy Bańka od Stefanii Lasota.

18.00  1. + Maria Kowalczyk od rodziny Kwater.

Poza parafią:+ Janusz Wójcik od Leszka Fąfary.

                         + Alfreda Niebylecka od Ireny i Jana Matłoszów.

                         + Tadeusz Nowak od sąsiadów Pęczarów.

                         + Waldemar Krzysiak od Katarzyny i Roberta Ruszała.

 

PIĄTEK

6.30  1. + Jerzy Bańka od członkiń Róży Różańcowej żony.

18.00  1. + Maria Kowalczyk od rodziny Stanisława Patryna z Zawala.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od Haliny i Jana Utnickiego.

                         + Alfreda Niebylecka od Zofii Sitek.

                         + Tadeusz Nowak od sąsiadów Czesławy i Stanisława Kordas.

                         + Waldemar Krzysiak od rodziny Kidackich.

 

SOBOTA

6.30  1. + Jerzy Bańka od Lucyny Strzępek z rodziną.

18.00  1. + Msza św. o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Kingi w 18 rocznicę urodzin.

Poza parafią: +Janusz Wójcik od sąsiadów z klatki.

                         + Alfreda Niebylecka od Wojciecha i Barbary Jasińskich.

                         + Tadeusz Nowak od sąsiadów Czesławy i Stanisława Kordas.

                         + Waldemar Krzysiak od rodziny Mazur i Jakubasz.

 

NIEDZIELA

6 30  1 + Krystyna i Andrzej Górnicki.

 8 30  1 + Roman Szaro w 2 rocznicę śmierci.

10 00  1 + Jerzy Bańka od sąsiada Tadeusza Ficek.

11 30  1 + Jan Kiczek od rodziny.

            2.  O szczęśliwą podróż i Boże błogosławieństwo.

Poza parafią: + Janusz Wójcik od rodziny Dudziaków.

                         + Alfreda Niebylecka od rodziny Przystasiów z Cieszyny.

                         + Tadeusz Nowak od Bernadki Włodyka.

                         + Waldemar Krzysiak od rodziny Matłosz i Mendelowski.

16.00  1. + Janina i Józef Szlachta od syna z rodziną.

Dodano: 2020-07-13
INTENCJE MSZALNE ( 6.07 - 12.07.2020 )

PONIEDZIAŁEK
6.30  1. + Władysława Mendelowska od Heleny i Stanisława Matłosz.

18.00  1.  O zdrowie dla Barbary.
    Poza parafią:+ Janusz Wójcik od Adama Zimny z rodziną

WTOREK
6.30  1. + Władysława Mendelowska od Emilii i Mariana Boroń.

18.00  1. + Jerzy Bańka od chrześnicy Agnieszki Błażejowskiej z rodziną.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od Wiesławy i Bogusława Perłowskich

ŚRODA
6.30  1. + Wiktoria Drozd.

18.00  1. + Jerzy Bańka od przyjaciół Pawła – Anny Pilarz i Krzysztofa.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od rodziny Matłosz

CZWARTEK 
6.30  1. + Władysława Mendelowska od rodziny Cynarskich.

18.00  1. + Jerzy Bańka od sąsiadów Katarzyny i Andrzeja Wójcików.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od Iwony i Andrzeja Gugała

PIĄTEK
6.30  1. + Władysława Mendelowska od Adama Hajduka z rodziną z ul. Działy.

18.00  1. + Jerzy Bańka od Zofii i Kazimierza Szlachta.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od Grzegorza Wilusz

SOBOTA 
6.30  1. + Władysława Mendelowska od rodziny Gorczyców z ul. Wschodniej.

18.00  1. + Jerzy Bańka od Andrzeja Kruczek.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od kolegów z Fabryki Maszyn – Staszka i Leszka

NIEDZIELA
6 30  1 + Antoni Jamróz w 4 rocznicę śmierci.

8 30  1 + Melania, Jan i Czesław Szaro od córki z mężem.

10 00  1 + Jerzy Bańka od sąsiadów Ewy i Roberta Teper.
           2  Msza św. dziękczynno – błagalna w 80 urodziny Władysława (On) z prośbą o Boże bł.,
    zdrowie i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.

11 30  1 + Elżbieta Moskwa od syna Macieja z rodziną.
    Poza parafią: + Janusz Wójcik od Bożeny i Wacława Hartów

16.00  1. + Jan Kiczek w 3 rocznicę śmierci od rodziny.
 

Dodano: 2020-07-08
Zegar
Godziny mszy świętych
  • niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
  • dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00(17.00)
Numery konta parafialnego

Bank Społdzielczy w Strzyżowie (wsparcie parafian budowy kościoła):

  • przelewy krajowe: 07916800040020278120000010
  • przelewy zagraniczne: PL07916800040020278120000010
    SWIFT: POLUPLPR

Bóg zapłać za wsparcie budowy kościoła!